Protocol 1,5m samenleving voor Tent Circussen

IB Tent Engineers schrijft mee aan het protocol voor Circustenten. Niet minder dan andere branches zijn de Tent Circussen getroffen door de gevolgen van het Coronavirus. Ivo Bakker heeft samen met Rogier Houtman en de branchevereniging Circuspunt een protocol geschreven dat als leidraad voor de circusondernemers kan dienen. Het protocol is toegespitst op het gebruik[…]

De herziene Richtlijn voor evenementenconstructies 2017!

Met de komst van de richtlijn; (even voluit) “Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning” in november 2015 is er al veel veranderd in het vergunningsproces voor evenementen. Leveranciers van constructies weten sindsdien waaraan de constructies dienen te voldoen en gemeenten en evenementenorganisaties weten wat ze dienen te vragen aan de leveranciers t.a.v.[…]

Tentboeken van Ivo Bakker

Gelukkig ontstaat er steeds meer duidelijkheid over tentveiligheid op evenementen. Zo heeft de vereniging van Bouw en Woningtoezicht in samenwerking met de Brancheverenigingen een nieuwe richtlijn gelanceerd. Het is goed om duidelijkheid te hebben maar het is wel even wennen… De nieuwe richtlijn schrijft voor dat alle tenten – boven een bepaalde afmeting- dienen te zijn[…]

Ivo Bakker te gast op EPIC/Eurosonic Noorderslag

Tenten Anno Nu; Bouw Veilig of Bouw Niet Ivo Bakker, Menno Hoezee en Debbie Reinders, delen een podium tijdens de conferentie op EPIC/Eurosonic Noorderslag 2017. Namens de TVD en op uitnodiging van de VVEM, delen zij kennis over veilige evenementenconstructies; Veiligheid en het bouwen van tenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierbij kunnen we niet om regels heen.[…]

Veiligheid bij Evenementen

Veiligheid bij Evenementen Het aantal evenementen in Nederland groeit. Niet alleen het aantal muziekfestivals maar juist ook het aantal culturele festivals. Naar een artikel van Ivo Bakker Veiligheid is nummer 1 Voor het toetsen van de constructieve veiligheid van tijdelijke objecten voor evenementen, is nog altijd geen toepasselijke norm vanuit de Nederlandse wet aangestuurd. Gemeenten[…]

Wetten, normen en richtlijnen voor Tenten in Nederland;

Artikel Ivo Bakker, Augustus 2016 Wetten, normen en richtlijnen voor Tenten in Nederland; In het artikel van mei 2016 werd richtlijnen voor tentenbouw in het algemeen genoemd. Dit artikel gaat verder in op de bestaande richtlijnen en normen voor deze specifieke branche; We onderscheiden verschillende vormen; Regelgeving vanuit de wet, normen en richtlijnen. Het bouwbesluit 2012[…]

Tentenverhuurbranche en gemeenten bouwen verder…

Tentenverhuurbranche en gemeenten bouwen verder… De Nederlandse branchevereniging voor Tentenverhuurders TVD en het COBc bouwen verder aan veilige evenementen. Het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) is een gezaghebbende organisatie op het specifieke domein van de constructieve veiligheid. Bijna alle gemeentelijke constructeurs zijn aangesloten bij dit expertisenetwerk. De werkgroep “constructieve evenementenveiligheid” van het COBc heeft het voorstel van[…]

Tenten en regelgeving in Nederland door Ivo Bakker

Tenten vinden we in een steeds grotere diversiteit in onze samenleving, ze worden allang niet alleen voor evenementen gebruikt. In Nederland bestaat er echter nog geen specifieke wet voor deze lichtgewicht constructie. Vanuit de wet moeten tenten namelijk voldoen aan dezelfde norm als voor permanente bouw (prestatie-eis) terwijl een lichtgewicht aluminium constructie niet zo sterk is[…]

Veiligheid voorop Farnborough International Airshow

Farnborough International Airshow gebruikt meer dan honderdduizend vierkante meter aan tijdelijke constructies om exposanten en bezoekers te huisvesten. De Boer Structures B.V. is hier de voornaamste leverancier van de tenten. Ivo Bakker onderhoudt nauw contact met de organisator en andere betrokken ingenieursbureaus om de veiligheid van de tweehonderdduizend bezoekers elk evenement weer te waarborgen.