september 12, 2016

Bouwplaats onderzoek

Voordat met realisatie kan worden begonnen dient de bouwplaats onderzocht te worden op geschiktheid voor de constructie.

 

Bouwplaats analyse

image_20161006_093947Terreinniveau ’s, omliggende bebouwing, ondergrondse leidingen, grondafwerking en begroeiing, hebben invloed op de positionering van tijdelijke bouw. Maar ook operationele aspecten zoals de positie van kranen en machines en logistieke vragen voor wat betreft toegangswegen en “laad en los” mogelijkheden zijn belangrijk. Ivo Bakker levert een goede analyse en rapportage op van een bouwplaats.

Ivo Bakker heeft gebouwd op bergen, op ijs en sneeuw, in de woestijn, op pontons, op golfbanen, in beschermde natuurgebieden, bovenop andere gebouwen en middenin gaswinningsinstallaties.

Bodemonderzoek en Sonderingen;20160609_122816

Ivo Bakker en H.P. Houtman hebben een sondeertechniek ontwikkeld die speciaal gericht is op lichtgewicht bouwen. Bij het funderen van lichtgewicht constructies wordt de focus gericht op de bovenste grondlagen in plaats van dieper gelegen grondlagen zoals dat in de reguliere bouw gebruikelijk is. Ivo Bakker zal op de bouwplaats een aantal (hand)sonderingen en grondboringen verrichten tot maximaal twee meter diep en adviseert de juiste fundatie en verankering voor de te gebruiken structuren.

Ankertrekproeven

Steeds vaker wordt door gemeenten gevraagd naar de risico´s van schuiven en opwaaien van structuren. Het uitvoeren van ankertrekproeven vermindert niet alleen risico´s, maar kan ook kosten besparen.

De bouwboeken schrijven voor welke maatregelen genomen moeten worden tegen het wegwaaien van de structuren. Ankertrekproeven tonen de uitrekweerstand van ankerpennen aan zodat de aantallen die in het bouwboek vermeld staan vermeerderd of verminderd kunnen worden. Zo ontstaat het sluitend bewijs dat de structuren veilig te gebruiken zijn. Ivo Bakker hanteert de Europese norm NEN EN 13782:2015 voor het beproeven van ankerpennen.

Tentenkamp op Heumensoord waar vluchtelingen opgevangen worden

Ivo Bakker heeft ervaring opgedaan door zelfstandig en in teamverband te werken aan; Olympische Spelen, UEFA en FIFA voetbal, Volvo Ocean Race, Formule 1 GP, Bedrijfsfeesten, internationale Congressen en G8 topoverleg, Golftoernooien, Muziekfestivals, Tour de France, Beurzen, ijsbaan overkappingen,  etcetera.