De herziene Richtlijn voor evenementenconstructies 2017!

Met de komst van de richtlijn; (even voluit) “Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning” in november 2015 is er al veel veranderd in het vergunningsproces voor evenementen. Leveranciers van constructies weten sindsdien waaraan de constructies dienen te voldoen en gemeenten en evenementenorganisaties weten wat ze dienen te vragen aan de leveranciers t.a.v. constructieve veiligheid en hoe te handelen wanneer die veiligheid in het geding komt bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden.

De richtlijn, die gericht is op de constructieve veiligheid van bouwsels als tenten, tribunes en podia e.d., neemt veel onduidelijkheid weg bij gemeenten en organisatoren doordat het handvatten biedt specifiek gericht op dit type bouwsels en het gebruik van deze bouwsels op evenementen. Het afgelopen jaar is het contact tussen het COBc en de Brancheverenigingen TVD en VVEM en de adviseurs Tentech en Ivo Bakker goed onderhouden gebleven en is zo inmiddels de eerste herziening op de richtlijn tot stand gekomen.

Een grote verandering is de aanvulling op de richtlijn door middel van een toelichting op de windaspecten door ir. R. (Rob) Jense. Dit stuk is vooral aan constructeurs van de gemeenten en private sector gericht en geeft een technische onderbouwing bij de behandeling van het aspect “wind” in de richtlijn. Zo laat het bijvoorbeeld zien op welke manier men op verantwoorde wijze een ontwerp-stuwdruk kan vertalen naar een aan te houden maximale windsnelheid voor de verschillende terreincategorieën in Nederland. Eerder al genoemd: van Prestatie eis naar Beheersmaatregel.

Verder heeft het begrip “Object” plaats gemaakt voor begrippen als “Bouwsel” en zijn definities gegeven voor “Plaats” en “Bijeenkomsttent” welke nu aansluiten bij het AMvB: BBGOP ofwel “Besluit Brandveilig gebruik overige plaatsen”.

De herziene richtlijn is nu te downloaden vanaf de site van het COBc via onderstaande link;

 

klik via deze link naar de site van het COBc


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *