De herziene Richtlijn voor evenementenconstructies 2017!

Met de komst van de richtlijn; (even voluit) “Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning” in november 2015 is er al veel veranderd in het vergunningsproces voor evenementen. Leveranciers van constructies weten sindsdien waaraan de constructies dienen te voldoen en gemeenten en evenementenorganisaties weten wat ze dienen te vragen aan de leveranciers t.a.v.[…]