maart 1, 2017

Tentboeken van Ivo Bakker

Tentboeken van Ivo Bakker

Ivo Bakker levert Tentboeken van bestaande Bouwboeken (of de zogenaamde “Prüfbucher”), ook die volgens de oude DIN 4112 zijn opgesteld. Zo hoeft u niet altijd te investeren in een geheel nieuw bouwboek. Ook kunt u bij Ivo Bakker terecht voor een deels of geheel nieuwe berekening van een bestaande of nieuwe tent constructie.

Het Tentboek is de Nederlandstalige samenvatting van het bouwboek en sluit aan bij de nieuwe eisen van de Nederlandse gemeenten (COBc – richtlijn) en de norm NEN 8020-41 “(Brand)veiligheid van Tenten”.

Het bevat onder andere;

 1. informatie over de eigenaar, de fabrikant, over de constructeurs en de keurende instanties,
 2. informatie over de structuur algemeen, over de materialen en afmetingen weergegeven in een 3D-tekening van uw structuur,
 3. informatie over de opbouwmethode (denk aan positie windverbanden) en de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van dakgewicht en sneeuw,
 4. een duidelijke weergave van ankers en betonballast in een plattegrondtekening weergegeven indien deze reeds in het bouwboek vermeld zijn,
 5. een omrekening van de originele winddruk naar de ‘aan te houden’ windkracht volgens de Nederlandse norm NEN EN 1991-1-4,
 6. alle informatie in een elektronisch pdfdocument van 5 pagina’s voorzien van uw logo’s en watermerk.

De prijs van dit tentboek bedraagt €1150,= exclusief BTW. Elke tentbreedte heeft een eigen tentboek nodig. De lengte is echter variabel. Het bouwboek is nog eens tien jaar geldig. Daarna kan het verlengd worden voor €90,= per boek. De gemiddelde prijs voor een nieuw tentboek van een aluminium tent-hal bedraagt €2400,= en van een circustent ongeveer €3000,=

Informeer naar de mogelijkheden. Mail naar; ivo@ibeurope.nl of bel 06 31 64 64 72

Aanvullende berekeningen kunnen interessant zijn omdat het originele bouwboek zicht vaak beperkt tot verankering door ankerpennen, beton en soms ballastvloeren. Deze zijn dan uitgerekend volgens de EN 13782 of DIN 4112. Voor een specifiek festival bijvoorbeeld, in een beschutte omgeving in Nederland, kan een andere manier van verankeren ook geschikt blijken. Door Ivo Bakker een aanvullende berekening te laten maken kan soms bespaard worden op transport van beton. Goed voor het evenementenbudget en het is ook nog eens goed voor het milieu. De aanvullende berekeningen worden vast onderdeel van het dossier en kunnen zo veel vaker gebruikt worden. De investering wordt snel terugverdiend en blijft waardevol.

Zo zijn er nog veel mogelijkheden om tentstructuren te optimaliseren voor specifiek gebruik. Aanvullende berekeningen kunnen bevatten;

 • Alternatieve verankeringstabellen, denk hierbij aan;
  • combinatie van ankerpennen en ballast,
  • gebruik van ballastvloeren/ SLB vloeren zonder ankerpennen en beton,
  • eigen ontwerpen van vloersystemen of gebruik van lokale voorzieningen,
  • het verhogen van wrijving door bijvoorbeeld inzetten van rubber matten of
  • anderszins.
 • alternatieve opbouwvormen zoals;
  • open kopgevels of zijkanten of teruggeplaatste gevels,
  • gekoppelde structuren,
  • toevoegen van een rigging plan,
  • bouwen op steigers,
  • toevoegen of verplaatsen van windverbanden
  • etc..

Informeer naar de mogelijkheden. Mail naar; ivo@ibeurope.nl of bel 06 31 64 64 72

Overzicht van ankerpennen voor een Aluhal

Voorbeeld van een tabel met maximale windsnelheden en windkracht